Hilltoppers Sportscasts

 

Boys Basketball Girls Basketball Hockey
11_22_16 BBB vs Valencia 11_19_16 GBB vs Farmington 11_18_16 Hockey vs Taos
12_02_16 Boys BB Vs St Mikes 12_03_16 Girls BB Vs Valencia 12_17_16 Hockey Vs Odessa
12_8_16 Boys bball vs Centennial 12_6_16 GBB vs Demonettes 01_07_17AM Hockey Vs El Paso
12_08_16 Boys bball vs Centennial 12_08_16 Girls BB Vs Cibola Courgars 01_07_17PM Hockey vs El Paso
12_15_16 Boys BB vs St. Pius 12_13_16 Girls Bball vs Hope 01_08_17 Hockey Vs Santa Fe
12_16_16 Boys BB Vs Eldorado 12_17_16 Girls BB Vs Artisia 01_21_17 Hockey vs Cibola
01_03_17 Boy BB Vs Pojoaque 1_10_17 GBB vs Taos 1_28_17 Hockey vs La Cueva
01_06_17 Boys BB Vs Belen 01_13_17 GBB vs Eldorado 02_03_17 Hockey Vs Taos
1_31_17 BBB vs Capital 01_18_17 Girls BBall Vs Del Norte  02_11_17 Hockey Vs Cibola
02_06_17 BoysBB Vs Espanola 01_30_17 GBB vs Academy  
02_14_17 Bball Vs Espanola 2_1_17 GBB vs Capital  
02_17_17 BoysBB vs Capital 02_04_17 GBB Vs DelNorte  
02_20_17 Boys BB vs Academy 02_15_17 Girls Bball Vs Espanola
02_20_17 SF Capital vs Espanola 02_18_17 Girls BB vs Capital  
     
     
     

Boys Football   

Girls' Volleyball

 Boys' Soccer

08-26-16 Football  vs Pojoaque 09_6_16 Volleyball vs Pojoaque 09_13_16 Soccer VS Farmington
09_2_16 Football VS Moriarty 09_8_16 volleyball vs St. Mike 9_22_16 Boys Soccer VS Hope Christian
09_9_16 Football Vs Grants 9_14_16 Volleyball vs Demonettes 10_4_16 Boys Soccer Vs Abq Acadamy
09_16_16 Football Vs Broncos 9_19_16 volleyball vs Moriarty 10_20_16 Boys Soccer vs Jaguars
09_23_16 Football Vs Gallup 9_28.16 Volleyball vs Del Norte Knights 11_03_16 Topper Boys State Soccer Vs Chaparral Lobos
9_30_16 Football vs Santa Fe Demons 10_12_16 Volleyball vs Capital  
10_08_16 Football Vs Del Norte 10_26_16 Volleyball vs Espanola  
10_14_16 Football vs Academy 11_1_16 Volleyball vs Capital Girls' Soccer
10_28_16 Football vs Espanola 11_3_16 Volleyball District VS Del Norte    08_30_16 Girls Soccer Vs St Pius
11_4_16 football vs capital 11_5_16 volleyball vs Espanola     10_4_16 Girls Soccer VS Academy
    11_3_16 Girls State Soccer VS Goddard Rockets